Område Adress kvm Lokaltyp
Smedbergs Industriområde
Smedbergsvägen 27 2500 Handel och lager
Välbelägen tomtmark om ca 21 000 kvm i Smedbergs Industriområde. Delvis bebyggd och lämplig för projektutvecklare, investerare eller egenbrukare.
Smedbergs Industriområde
Smedbergsvägen 27 2500 Handel och lager
Välbelägen tomtmark om ca 21 000 kvm med byggnader om 2 500 kvm i Smedbergs Industriområde. Lämplig för exploatör och egenbrukare.